Komentarz przed Liturgią:
Dzisiaj w Kościele przeżywamy Liturgię Męki Pańskiej, która w sposób szczególny kieruje nasze myśli w stronę krzyża. Tego samego, na którym Chrystus, po ciężkiej wędrówce na Golgotę, oddał swoje życie. Aby w pełni zrozumieć ten czyn pełen miłości i przygotować się na przeżywanie dzisiejszej Liturgii, zastanówmy się, czy bylibyśmy w stanie przejść tę przepełnioną cierpieniem drogę wraz z Jezusem. Czy potrafimy zaufać Bogu na tyle, by wziąć wszelkie słabości i zniewolenia na swoje barki, poświęcając wszystko to, co stało się dla nas wygodne. Poszukajmy prawdy o samym sobie w sercu oraz w milczeniu rozważajmy tajemnicę Krzyża, który ponad wszystko jest symbolem ogromnej miłości wobec nas.


Komentarz przed procesją do Grobu Pańskiego:
Chrystus po wędrówce pełnej męki, oddaje własne życie i schodzi do otchłani. Wszystkich nas ogarnia przenikająca cisza. Trwając w bezruchu, próbujemy zrozumieć to wielkie poświęcenie, na jakie zdobył się Pan Jezus. Rozważając tę tajemnicę w naszych duszach, będziemy świadkami ostatniej części dzisiejszej Liturgii. Już za moment, w milczeniu, nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, przy którym będziemy mogli trwać w modlitwie, przygotowując serca na cud jutrzejszej nocy.

 

 

Uwagi: Podczas Liturgii Męki Pańskiej modlitwa wiernych odczytywana jest przez kapłana z Mszału, dlatego nie piszmy tekstów własnych na ten dzień.