Komentarz przed Liturgią Światła:
Gromadzimy się dzisiaj na wspólnotowym przeżywaniu Liturgii Wigilii Paschalnej – szczytu całego Roku Liturgicznego, w czasie której Chrystus przejdzie ze śmierci do życia, zwyciężając grzech. Rozpoczniemy od Liturgii Światła, podczas której zapalimy nowy Paschał – symbol Chrystusa, który przez zmartwychwstanie rozświetla ciemność. Następnie skupimy się na Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej oraz przeżywaniu sprawowanej Eucharystii.

Komentarz przed Liturgią Chrzcielną:
Dzięki przyjęciu chrztu doznajemy udziału w zbawczym planie Chrystusa, wiec także w Jego śmierci i Zmartwychwstaniu. Odnawiając nasze przyrzeczenia chrzcielne, chciejmy w pełni świadomie przyjąć to, co przygotował dla nas Pan.