Do Pana, który stał się dla nas zbawieniem, zanośmy pokorne prośby:


1. Zmartwychwstały Panie, krew i woda, które wytrysnęły z Twojego boku dały początek sakramentom, prosimy Cię za Kościół Święty, aby głosił nowinę o Twoim powstaniu z martwych.
Ciebie prosimy...

2. Zmartwychwstały Panie, przez Krzyż wprowadziłeś pokój wśród Twoich wyznawców, prosimy Cię za rządzących państwami, aby dbali o zgodę i sprawiedliwość na świecie.
Ciebie prosimy...

3. Zmartwychwstały Panie, w którym odnajdujemy ukojenie, prosimy Cię za chorych, cierpiących, przebywających na kwarantannie oraz opiekujących się nimi, aby w Tobie odnaleźli swoją siłę.
Ciebie prosimy...

4. Zmartwychwstały Panie, w ostatnich chwilach życia, ofiarowałeś nam Maryję jako matkę, prosimy Cię o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży, aby z opieką Maryi kroczyli po ścieżkach życia.
Ciebie prosimy...

5. Zmartwychwstały Panie, przez śmierć na Krzyżu dałeś nam życie wieczne, prosimy Cię za wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się z przebywania z Tobą twarzą w twarz.
Ciebie prosimy...

6. Zmartwychwstały Panie, tajemnica Twojej Paschy przemienia nasze serca, prosimy Cię za nas samych, abyśmy trwali przy Tobie i wsłuchiwali się w Twoje Słowo.
Ciebie prosimy...


Zbawicielu Świata, wysłuchaj modlitw Twojego ludu, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.