Napełnieni radością, zanośmy nasze prośby do Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił chwałę Zmartwychwstałego całemu światu.
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby swoją władzę sprawowali zgodnie z wolą Bożą.
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

3. Módlmy się za chorych i potrzebujących, aby doświadczyli miłości bliźnich.
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

4. Módlmy się za ludzi trwających w grzechu, aby się nawrócili.
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

5. Módlmy się za zmarłych, aby weszli do Królestwa Niebieskiego.
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

6. Módlmy się za wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy otrzymali wszelkie potrzebne łaski.
Zbaw nas, Chryste, życie nasze.

Panie Jezu, który zmartwychwstałeś i jesteś pośród nas, prosimy wysłuchaj błagań Twego ludu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.