Komentarz przed Mszą Świętą:
Podczas ostatnich dni przeżywaliśmy Triduum Paschalne, czyli najważniejsze obchody w ciągu roku liturgicznego. Teraz Kościół trwa w świętowaniu Zmartwychwstania Chrystusa, przedłużając radość Nocy Paschalnej na kolejne osiem dni, aż do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Cała ta oktawa ma rangę uroczystości, więc codziennie podczas Eucharystii rozbrzmiewa hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a błogosławieństwo wieńczy śpiew „Alleluja!”. Włączając się w pieśń, rozpoczynającą Liturgię, zapragnijmy, wzorem świętych kobiet, głosić światu radość pustego grobu.

Komentarz przed sekwencją:
Sekwencja, którą za chwilę odśpiewamy, jest tradycyjną pieśnią, datowaną na jedenasty wiek. W oktawie Wielkiej Nocy poprzedza ona śpiew Alleluja, przypominając nam tajemnicę Zmartwychwstania. Podczas sekwencji trwajmy w postawie siedzącej.