Z ufnością powierzajmy nasze prośby Zmartwychwstałemu Panu:

1. Błogosław duchownym, aby z miłością troszczyli się o powierzonych im wiernych.
Ciebie prosimy…

2. Daj odwagę powołanym, aby dzięki ich odważnej odpowiedzi na Twe wezwanie, w świecie wciąż była głoszona Ewangelia.
Ciebie prosimy…

3. Inspiruj sprawujących władzę, aby ich decyzje prowadziły do opanowania epidemii i zapewnienia opieki poszkodowanym.
Ciebie prosimy…

4. Udziel swojego Ducha maturzystom, aby jak najlepiej wykorzystali czas przygotowania do egzaminów.
Ciebie prosimy…

5. Wprowadź zmarłych do Królestwa Niebieskiego, aby ci, których odkupiłeś swoją Krwią, mieli udział w Twym Zmartwychwstaniu.
Ciebie prosimy…

6. Pomnóż w nas radość, abyśmy mogli coraz lepiej rozumieć prawdę o tym, że jesteś obecny w Twoim Kościele.
Ciebie prosimy…

Chryste, Ty przez zwycięstwo nad śmiercią, wlałeś w nasze serca nadzieję życia wiecznego. Prosimy, wysłuchaj próśb, jakie Ci dziś przedstawiamy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.