Napełnieni radością płynącą ze zmartwychwstania Naszego Pana, zanieśmy do Niego ufne prośby:

1. „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
Miłosierny Jezu, prosimy Cię za Papieża Franciszka, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów. Niech ich posługa sakramentalna ukazuje Twoje miłosierdzie.
Ciebie prosimy...

2. „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża Świat”
Miłosierny Jezu, prosimy Cię za naszą Ojczyznę. Niech wzajemna braterska miłość doprowadzi do zażegnania konfliktów i sporów.
Ciebie prosimy...

3. „Pokój wam!”
Miłosierny Jezu, prosimy Cię za lekarzy, pielęgniarki oraz osoby walczące z pandemią Coronawirusa. Niech w Twoim zwycięstwie nad śmiercią odnajdują siłę do pomocy chorym i cierpiącym.
Ciebie prosimy...

4. „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził”
Miłosierny Jezu, prosimy Cię za nowo ochrzczonych. Niech obmycie w wodzie chrztu da im moc do odważnego świadectwa wiary.
Ciebie prosimy...

5. „A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?”
Miłosierny Jezu, prosimy Cię za zmarłych. Niech wiara w nieskończone miłosierdzie pozwoli im przebywać w Twojej obecności na wieki.
Ciebie prosimy...

6. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”
Miłosierny Jezu, prosimy Cię za nas zgromadzonych przy Stole Eucharystycznym. Niech Twoje Ciało i Krew staną się dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości.
Ciebie prosimy...

Chryste, źródło miłosierdzia, Ty przez swoje zmartwychwstanie przyniosłeś ludziom pokój i przebaczanie, przyjmij nasze modlitwy i spraw, aby orędzie o Twoim nieskończonym miłosierdziu dotarło na krańce ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.