Komentarz przed Mszą Świętą:
Dziś w Kościele obchodzimy II Niedzielę Wielkanocną. Jest to zarazem Niedziela Miłosierdzia Bożego. Największym wyrazem miłości Boga do człowieka jest danie swojego Jednorodzonego Syna, aby ten stał się ofiarą przebłagalną za grzechy. W czasie każdej Eucharystii zostaje rzeczywiście uobecniona tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W niej Bóg ofiarowuje człowiekowi pełnię darów swojej miłosiernej miłości. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z nim, a on obdarza nas swoim przebaczeniem i pokojem.

Komentarz przed rozesłaniem:
Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy słowa mówiące, że błogosławieni są Ci, którzy uwierzyli, choć nie widzieli. Niech przyjęte za chwilę błogosławieństwo, umocni nas do odważnego głoszenia miłosierdzia Bożego. Niech nasze świadectwo życia będzie dla innych osób Dobrą Nowiną oraz przyniesie im pokój i nadzieję.