Komentarz przed Mszą Świętą:
Eucharystia, na której się gromadzimy jest urzeczywistnieniem Paschy Chrystusa, Jego przejścia ze śmierci do życia. Zmartwychwstały, który przychodzi do swojego ludu, daje się poznać w rozważanych słowach Pisma i przy łamaniu chleba. Uczestnicząc w tym misterium stajemy się Jego świadkami wobec braci, którym będziemy głosić, że Go poznaliśmy.

Komentarz przed Liturgią Słowa:
Trwanie w grzechu powoduje, że stajemy w roli tych, którzy przyczynili się do śmierci Jezusa. Zawsze jednak mamy nadzieję, że Chrystus, który jest naszym Rzecznikiem wobec Ojca, odpuści nam nasze winy. Zachowujmy więc Jego naukę, aby miłość Boża była w nas naprawdę doskonała oraz prośmy Go, aby dał nam zrozumieć Pisma i doprowadził nas do chwały zmartwychwstania.