Chrystus wstępując do nieba, stał się naszym pośrednikiem. Zanośmy do niego nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Kościół, aby jego członkowie stale odkrywali radość ze służby.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby ich decyzje były opierane na chrześcijańskich korzeniach Europy.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za młodzież, aby potrafiła dobrze rozeznać swoje powołanie.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za chorych i umierających, aby w relacji z Ojcem odnaleźli ukojenie.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy trwali na głoszeniu świadectwa wiary.
Ciebie prosimy...

Chryste, który wstawiasz się za swoim ludem, usłysz nasze wołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.