Jezus przed wstąpieniem do Nieba posłał człowieka do głoszenia Ewangelii. Pełni ufności zanieśmy do Niego nasze błagania:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby z radością oczekiwał na Twoje powtórne przyjście.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących, aby umieli budować pokój i jedność na świecie.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za chorych, aby w Ewangelii odnaleźli nadzieję i umocnienie.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Ciebie w chwale.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia żyli Słowem Bożym.
Ciebie prosimy...

Chryste, ty jesteś Królem Chwały, dlatego prosimy przyjmij nasze prośby i spraw abyśmy swoim życiem nieustannie zbliżali się do Ciebie. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.