Boże, Ty zesłałeś nam swojego Ducha, by mógł w nas działać i przemieniać skruszone serca. Napełnieni Jego ożywczą mocą, pokornie prosimy:

1. Za Papieża Franciszka oraz wszystkich duszpasterzy, aby swoją nauką zachęcali wiernych do częstej kontemplacji Słowa Bożego.
Ciebie prosimy…

2. Za sprawujących władzę, aby zawsze byli stróżami sprawiedliwości i obrońcami szlachetnych wartości.
Ciebie prosimy…

3. Za wszystkich cierpiących z powodu pandemii, aby ukojeni nauką płynącą z Ewangelii, z nadzieją patrzyli w przyszłość uszykowaną im przez Pana.
Ciebie prosimy…

4. Za młodych ludzi, aby Duch Stworzyciel pomógł im w odkrywaniu własnego powołania i dokonaniu wyboru dalszej ścieżki życia.
Ciebie prosimy…

5. Za zmarłych z naszych rodzin, aby ich dusze dostąpiły wiecznego szczęścia w Królestwie Niebieskim.
Ciebie prosimy…

6. Za nas samych, abyśmy z rozwagą korzystali z darów i owoców Bożej miłości, by nasze postępowanie było żywym świadectwem wiary.
Ciebie prosimy…

Dobry Boże, który kochasz wszystkie swoje ziemskie dzieci, racz wejrzeć na nasze modlitwy, które z wiarą Tobie zanosimy i obdarz nas najpotrzebniejszymi łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.