Do Jezusa Chrystusa, który ofiarowuje nam Swoje Ciało i Krew, zanieśmy ufne prośby:

1. Dobry Jezu, prosimy Cię, aby kapłani swoją posługą sprawiali, że wierni z większą świadomością i wdzięcznością będą przyjmować Komunię Świętą.
Ciebie prosimy...

2. Dobry Jezu, prosimy Cię, aby rządzący państwami kierowali się Twoimi prawami, sprawując władzę.
Ciebie prosimy...

3. Dobry Jezu, prosimy Cię, aby zawsze na całym świecie panowały pokój i miłość.
Ciebie prosimy...

4. Dobry Jezu, prosimy Cię, aby potrzebujący otrzymali wszelkie potrzebne łaski i doświadczyli miłości bliźnich.
Ciebie prosimy...

5. Dobry Jezu, prosimy Cię, aby zmarli dostąpili Chwały Twojego Królestwa i mogli zasiąść do uczty Niebieskiej.
Ciebie prosimy...

6. Dobry Jezu, prosimy Cię, abyśmy przyjmowali Najświętszy Sakrament do naszych serc z wdzięcznością i uwielbieniem.
Ciebie prosimy...

Jezu, wysłuchaj pokornych wołań Twego ludu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.