Do Boga, który zasiewa ziarno miłości w naszych sercach, zanieśmy prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby jego nauczanie docierało do każdego człowieka.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących, aby decyzje podejmowali z rozwagą.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za niewierzących, aby odnaleźli swoje miejsce w Kościele.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za rolników, aby ich praca przyniosła obfite plony.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych, aby mieli udział w życiu wiecznym.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy każdego dnia otwierali serca na Bożą miłość.
Ciebie prosimy...

Boże prosimy wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy nieustannie wzrastali w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen