Do Chrystusa, który oddał swoje życie, abyśmy mogli stać się nowym stworzeniem, zanieśmy nasze prośby:

1. Jezu, prosimy Cię za wszystkich członków Kościoła, aby przepełnieni ufnością mogli bez lęku przetrwać czasy niepokoju.
Ciebie prosimy...

2. Jezu, prosimy Cię za sprawujących władzę, aby poprzez dialog wprowadzali pokój i poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli.
Ciebie prosimy...

3. Jezu, prosimy Cię za ludzi młodych, aby wsłuchani w Twoje słowa byli odważni w kroczeniu drogą, na którą ich powołujesz.
Ciebie prosimy...

4. Jezu, prosimy Cię za osoby zlęknione, aby wiara w Twoją Obecność uwolniła je od trwogi.
Ciebie prosimy...

5. Jezu, prosimy Cię za wszystkich obecnych na tej Eucharystii, abyśmy nakarmieni Twoim Słowem nieśli nadzieję wszędzie tam, gdzie nas posyłasz.
Ciebie prosimy...

Zbawicielu, Ty każdego dnia czuwasz nad nami i nigdy nie pozostawiasz samych. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i umacniaj w drodze do świętości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.