Do Boga Ojca, który nieustannie czuwa nad nami, zanieśmy pokorne prośby:

1. Módlmy się za wszystkich członków Kościoła, aby nie ustawali w głoszeniu posłannictwa pełnego nadziei wszystkim tym, którzy potrzebują je usłyszeć.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za duchownych, aby wsłuchani w Twoje Słowo, potrafili towarzyszyć powierzonym im wiernym w drodze do zbawienia.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za rządzących państwami pogrążonymi w konfliktach zbrojnych, aby ich działania prowadziły do przywrócenia pokoju oraz poczucia bezpieczeństwa ich obywateli.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za dzieci oraz młodzież rozpoczynającą wakacje, aby był to dla nich czas bezpiecznego wypoczynku i poznawania Ciebie.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby dzięki Ofierze Chrystusa mogli cieszyć się wiecznością w Twojej Obecności.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas, wszystkich uczestników tej Ofiary, abyśmy mieli odwagę nieść naszą pomoc tym, którzy jej potrzebują.
Ciebie prosimy...

Dobry Ojcze, Ty znasz pragnienia naszych serc i zaspokajasz je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Prosimy Cię, obdarz nas łaską silnej wiary w Twoją dobroć i miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.