Umocnieni Słowem usłyszanym w Ewangelii, zanośmy do Pana pokorne prośby:

1. Dobry Boże, prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, aby dzięki łasce płynącej z Chrztu Świętego byli głosicielami Dobrej Nowiny.
Ciebie prosimy...

2. Dobry Boże, prosimy Cię za rządzących państwami, aby ich decyzje były podejmowane z rozwagą i podyktowane dobrem powierzonych im obywateli.
Ciebie prosimy...

3. Dobry Boże, prosimy Cię za wszystkich studentów rozpoczynających rok akademicki, aby czas studiów był dla nich także czasem wzrastania w wierze.
Ciebie prosimy...

4. Dobry Boże, prosimy Cię za wszystkich zmarłych, aby dzięki Twojemu Miłosierdziu mieli udział w radości Nieba.
Ciebie prosimy...

5. Dobry Boże, prosimy Cię za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, aby była ona dla nas umocnieniem w codziennych trudach.
Ciebie prosimy...

Najlepszy Ojcze, wlej w nasze serca wdzięczność za Twe hojne dary i wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.