Komentarz przed Liturgią Słowa:
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus poucza nas, abyśmy przyjmowali Królestwo Boże jak dzieci. Otwórzmy nasze serca, abyśmy pełni dziecięcej prostoty i ciekawości przyjęli Słowo Boże i potrafili żyć nim każdego dnia.

Komentarz przed znakiem pokoju:
Jezus dzięki Swojej Ofierze wprowadził pokój między niebem i ziemią. I my, podążając za jego przykładem, wzbudźmy w sobie szczere pragnienie pokoju i za pomocą prostego gestu skinienia głowy przekażmy go osobom stojącym obok nas.