Do Boga, który otacza nas swoją ojcowską miłością, skierujmy nasze ufne prośby:

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysłuchaj Ojcze modlitwy swoich dzieci.

1. Prosimy Cię za papieża, biskupów i prezbiterów, aby wsłuchani w Ewangelię, nieustannie głosili prawdę o Twoim miłosierdziu.
Wysłuchaj Ojcze modlitwy swoich dzieci.

2. Prosimy Cię za misjonarzy, aby mieli odwagę nieść nadzieję płynącą z Dobrej Nowiny wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.
Wysłuchaj Ojcze modlitwy swoich dzieci.

3. Prosimy Cię za rządzących państwami pogrążonymi w konfliktach zbrojnych, aby ich działania skutkowały wprowadzeniem pokoju.
Wysłuchaj Ojcze modlitwy swoich dzieci.

4. Prosimy Cię wszystkich ludzi samotnych i opuszczonych, aby w Twoich Ojcowskich ramionach znaleźli ukojenie.
Wysłuchaj Ojcze modlitwy swoich dzieci.

5. Prosimy Cię za nas, uczestniczących w tej Ofierze, abyśmy potrafili dostrzegać jej owoce w codzienności.
Wysłuchaj Ojcze modlitwy swoich dzieci.

Dobry Ojcze, Ty z troską pochylasz się nad nami w momentach upadków. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.