Komentarz przed Liturgią Słowa:
W dzisiejszej Ewangelii Jezus poucza, abyśmy nie pokładali ufności w naszych dostatkach, jeśli pragniemy wejść do Królestwa Bożego. W niebie otrzymamy prawdziwe skarby, gdy wrażliwi na potrzeby ubogich, będziemy potrafili sprzedać nasze bogactwa i pójść za Chrystusem. Z  otwartymi sercami, wsłuchajmy się w Słowo Boże, aby mogło ono przenikać naszą codzienność.

Komentarz przed błogosławieństwem:
Chrystus powołuje nas do wolności poprzez ukazanie wartości płynącej z wyrzeknięcia się ziemskich bogactw. Nie pozostawia nas jednak z tym samych, ale nieustannie nam błogosławi w podążaniu tą drogą. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy przez ręce kapłana, umacnia nas w tych staraniach i upodabnia w naszym postępowaniu do Zbawiciela.