Wdzięczni Bogu za możliwość wspólnego gromadzenia się w świątyni zanieśmy do Niego pokorne błagania.

1. Miłosierny Ojcze, Ty założyłeś Kościół na ziemi; prosimy Cię, aby kapłani trwali w głoszeniu Dobrej Nowiny
2. Miłosierny Ojcze, Ty rządzisz sprawiedliwie; prosimy Cię, aby głowy państw kierowały się roztropnością w podejmowanych decyzjach
3. Miłosierny Ojcze, Ty zesłałeś do nas Swojego Ducha; prosimy Cię, aby ochrzczeni pamiętali, że są Świątynią Ducha Świętego
4. Miłosierny Ojcze, Ty łączysz ludzi w jedno; prosimy Cię, aby wspólnoty parafialne rozwijały się, a ich praca przynosiła obfite plony
5. Miłosierny Ojcze, Ty przyjmujesz wiernych do Chwały Niebieskiej; prosimy Cię, aby wszyscy zmarli mogli oglądać Twoje oblicze
6. Miłosierny Ojcze, Ty wzywasz nas do wypełniania Twojej woli; prosimy Cię, abyśmy potrafili każdego dnia oddawać Tobie chwałę

Panie, przyjmij złożone przez nas prośby i spraw, abyśmy wzrastali w Twojej miłości każdego dnia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.