Jezus przywołuje do Siebie wszystkich, którzy borykają się z codziennymi trudnościami, aby ich wesprzeć i wzmocnić. Wierząc, że troszczy się o nas i wysłuchuje naszych próśb, zanieśmy modlitwy przed Jego tron.

1. Prosimy Cię Panie za Kościół Prześladowany, aby nie zabrakło w nim siły i odwagi w trwaniu przy Tobie
2. Prosimy Cię Panie za rządzących Białorusią, aby potrafili stworzyć bezpieczny kraj dla swoich rodaków
3. Prosimy Cię Panie za wolontariuszy niosących pomoc drugiemu człowiekowi, aby nie zabrakło im miłości w pełnieniu posługi
4. Prosimy Cię Panie za osoby doznające trudności, aby potrafiły otworzyć się na łaski spływające z Nieba
5. Prosimy Cię Panie za zmarłych z naszych rodzin, aby zostali zaliczeni do grona świętych, oddających Tobie cześć w Królestwie Bożym
6. Prosimy Cię Panie za nas samych, abyśmy potrafili budować relację pełną miłości i oddania się Tobie.

Jezu Chryste, Ty dajesz nam słowa, które są drogowskazami na ścieżce życia. Pokornie Cię prosimy, przyjmij nasze błagania, jakie do Ciebie zanosimy i obdarz nas wytrwałością w wypełnianiu Twojej nauki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.