Do Boga, który posyła na świat swojego Syna zanieśmy pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby każdego dnia głosił prawdę o nadejściu Zbawiciela.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących, aby podczas podejmowania decyzji troszczyli się o dobro drugiego człowieka.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za samotnych, aby w swoim życiu odczuwali nieustannie Bożą obecność.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby mogli dostąpić wiecznej radości w Niebie.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili cieszyć się z przyjścia Chrystusa na świat.
Ciebie prosimy...

Boże, prosimy Cię, przyjmij nasze błagania i pomóż przygotować serca do przyjęcia Twego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.