Bogu, który zamieszkał pośród swojego ludu, przedstawmy ufne modlitwy:

1. Za Papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby ich posłudze towarzyszyła mądrość dana od Pana.
Ciebie prosimy…
2. Za rządzących, aby swoje wysiłki kierowali ku poprawie warunków egzystencji obywateli.
Ciebie prosimy…
3. Za osoby dyskryminujące innych, aby przyjęli prawdę o wielkiej wartości ludzkiego życia.
Ciebie prosimy…
4. Za dzieci, aby od narodzin były obdarzone miłością oraz troską bliskich i społeczeństwa.
Ciebie prosimy…
5. Za zmarłych, aby mogli na wieki przebywać w chwale nieba.
Ciebie prosimy…
6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy swoim życiem świadczyli o prawdzie Bożego wcielenia.
Ciebie prosimy…

Jezu, który z miłości stałeś się człowiekiem, prosimy niech troski codzienności nie zagłuszą nam radości z Twojego przyjścia. Wysłuchaj naszych modlitw, jeżeli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.