Do Boga, który pragnie naszego nawrócenia, zanieśmy pokorne prośby:

 Po każdym wezwaniu nastąpi chwila ciszy przeznaczona na modlitwę indywidualną.

1. Boże prosimy Cię o jedność Kościoła Świętego.
[modlitwa w ciszy]

2. Boże prosimy Cię o pokój w Ukrainie.
[modlitwa w ciszy]

3. Boże prosimy Cię o dar Królestwa Niebieskiego dla poległych w walce.
[modlitwa w ciszy]

4. Boże prosimy Cię o wszystkie potrzebne łaski dla chorych i cierpiących.
[modlitwa w ciszy]

5. Boże prosimy Cię o owocne przeżycie Wielkiego Postu.
[modlitwa w ciszy]

6. Boże prosimy Cię o bezpieczeństwo dla nas wszystkich.
[modlitwa w ciszy]

Boże, który Jesteś miłosierny i bardzo łaskawy, wysłuchaj błagań Twego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.