Przepełnieni wiarą i ufnością zanośmy przed Boże oblicze pokorne prośby:

1. „Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”.
Módlmy się za Papieża, Biskupów i prezbiterów, aby zawsze głosili Słowo Boże.
Ciebie prosimy…

2. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Módlmy się za rządzących państwami, aby w swoich decyzjach kierowali się prawem Bożym.
Ciebie prosimy…

3. „Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu”.
Módlmy się za obywateli Ukrainy, aby w ich ojczyźnie zapanował pokój.
Ciebie prosimy…

4. „Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.
Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się z obecności Bożej.
Ciebie prosimy…

5. „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”
Módlmy się za naszą wspólnotę modlitewną, abyśmy podążali za nauką Chrystusa.
Ciebie prosimy…

Miłosierny Ojcze, wysłuchaj nasze wołania i umocnij nas w czasie Wielkiego Postu, abyśmy dobrze przeżyli nadchodzące święta Paschalne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.