Komentarz przed Mszą Świętą:

Podczas dzisiejszej Mszy Świętej obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Józef z pokorą oraz odwagą opiekował się Świętą Rodziną i z wiarą przyjmował wszystko co Bóg dla niego przygotował. Jest on opiekunem rodzin, ojców oraz osób umierających .Módlmy się dziś szczególnie za jego wstawiennictwem o miłość i zgodę w naszych rodzinach.


Komentarz przed Ojcze Nasz:

Za chwilę odmówimy Modlitwę Pańską. Przez wielu Ojców Kościoła jest ona uważana za wzór modlitwy chrześcijańskiej. Stanowi integralną część każdej Mszy Świętej. Podczas wspólnego wypowiadania słów, prosimy w sposób świadomy o nadejście Królestwa Bożego, wypełnienie woli Ojca w naszym życiu oraz przedstawiamy Mu prośby o nasze uświęcenie.