Obchodząc uroczystość świętego Józefa, przedstawmy Bogu za jego wstawiennictwem nasze ufne błagania:

 

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Wysłuchaj Boże naszej modlitwy.

1. Za wstawiennictwem św. Józefa módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie się odnawiał i był światłością świata i solą Ziemi.
 Wysłuchaj Boże naszej modlitwy.

2. Za wstawiennictwem św. Józefa módlmy się za Ukrainę, aby zapanował w niej pokój i bezpieczeństwo.
Wysłuchaj Boże naszej modlitwy.

3. Za wstawiennictwem św. Józefa módlmy się za chrześcijan doświadczających prześladowań z powodu wiary, aby Bóg pokrzepił ich serca i dodał odwagi.  
Wysłuchaj Boże naszej modlitwy.

4. Za wstawiennictwem św. Józefa módlmy się za ojców, aby z pokorą i miłością służyli swoim rodzinom.
 Wysłuchaj Boże naszej modlitwy.

5. Za wstawiennictwem św. Józefa módlmy się za osoby umierające, aby przy końcu życia pojednały się z Bogiem i doświadczyły chwały Królestwa Niebieskiego.
 Wysłuchaj Boże naszej modlitwy.

6. Za wstawiennictwem św. Józefa módlmy się za naszą wspólnotę Eucharystyczną, aby w życiu codziennym była prawdziwym świadkiem Chrystusa.
 Wysłuchaj Boże naszej modlitwy.

 

Boże, bogaty w miłosierdzie i łaskawość, wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy byli prawdziwymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.