Do Boga, który mieszka w ludzkich sercach i wprowadza pokój, z ufnością skierujmy nasze błagania:

1. Módlmy się za kapłanów, aby z radością głosili Słowo Boże i wskazywali ludziom drogę wiary.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących państwami, aby w podejmowaniu decyzji kierowali się dobrem ludzkości i zaprowadzili pokój na świecie.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za Włodymyra Zełenskiego, aby Duch Święty obdarzył go najpotrzebniejszymi łaskami i nie zabrakło mu sił na dalszą walkę.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za osoby dotknięte konfliktem zbrojnym w Ukrainie, aby nie traciły nadziei i Boża miłość zamieszkała w ich sercach.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych z powodu wojny w Ukrainie, aby Pan okazał im swoje miłosierdzie i otworzył bramy Królestwa Niebieskiego.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy podążali ścieżką Bożej Miłości i potrafili okazywać ją drugiemu człowiekowi.
Ciebie prosimy...

Boże, który zespalasz Kościół w jedno i zmazujesz wszystkie nasze przewinienia, przyjmij prosimy zanoszone do Ciebie modlitwy. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.