Komentarz przed Mszą Św.:
Przeżywamy dzisiaj III niedzielę Wielkiego Postu. Gromadząc się na tej Eucharystii wsłuchajmy się w prawdy, które przekazuje nam Chrystus i zaprośmy Go do swoich serc. Niech usłyszane podczas Mszy Św. treści zaowocują w nas i pogłębią naszą relacje ze Zbawicielem. Otwórzmy nasze serca na Jego miłość i pozwólmy się kierować według Jego Słowa, które zawarte jest w Piśmie Św. Napełnieni łaską Ducha Świętego, włączmy się we śpiew.

Komentarz przed Ojcze nasz: 
Za moment wspólnie odmówimy Modlitwę Pańską. Jest ona najstarszą modlitwą chrześcijan, a słowa jej przekazał nam sam Chrystus, co przypomina o dziedzictwie  bycia dziećmi Bożymi. Pan umiłował wszystkich ludzi, dlatego wypowiedzmy te słowa pełni wiary i miłości, jak dzieci do Ojca. Otwórzmy nasze serca na Jego Prawdę. Niech modlitwa Ojcze Nasz stanie się naszym codziennym pokarmem.