Zadania diecezjalne

W dniach 8-9 listopada br. odbyło się w Licheniu 69. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej - odpowiedzialnych w poszczególnych diecezjach. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszej diecezji (ks. Łukasza Malca i ks. Adama Czeponisa), którzy aktywnie włączyli się w proponowane zajęcia. Zebranie duszpasterzy pochyliło się nad zagadnieniami dotyczącymi duchowości Maryjnej w liturgii, różnych form pobożności Maryjnej, czy kultu świętych.

Każdy z nas czymś się kiedyś prawdziwie zachwycił, drugą osobą, sportem, a może wędkarstwem. Wtedy nasze życie zaczynało skupiać się właśnie na tej rzeczy. Robiliśmy wszystko żeby wiedzieć o tym jak najwięcej, robić to jak najczęściej i zawsze wtedy towarzyszył nam uśmiech. My jako diakonia liturgiczna też się zachwyciliśmy, zachwyciliśmy się liturgią. Nasze zachwycenie się doprowadziło nas do momentu w którym stwierdziliśmy, że chcemy się rozwijać liturgicznie i a przede wszystkim służyć innym swoją wiedzą liturgiczną. Po formacji liturgicznej którą przeszliśmy w diakonii podejmujemy różne zadania w diecezji i na naszych parafiach. Jako diakonia jesteśmy często proszeni o przygotowanie i posługę podczas różnych świąt i uroczystości takich jak: diecezjalne dni młodych, kongres i sympozjum dla nowej ewangelizacji, dni wspólnoty w Rokitnie oraz przy wielu innych uroczystościach diecezjalnych. Naszym zadaniem jest przygotowanie podczas takich dni oprawy liturgii. Często przygotowania zaczynają się wiele dni wcześniej, ponieważ do przygotowania i zaplanowania jest każdy szczegół. Diakonia podejmuje tez posługę podczas oaz wakacyjnych, różnych stopni i w różnych miejscach. Przez większą cześć roku jako lektorzy, ceremoniarze i precentorki posługujemy na naszych parafiach, gdzie powinniśmy dbać o liturgię. Naszym zadaniem jako członków diakonii jest przede wszystkim posługa podczas Mszy św. parafialnych. Wielu z nas jest też odpowiedzialnych za służbę liturgiczną i przygotowanie różnych uroczystości.

W piątek (27.10) rozpoczęły się pierwsze w tym roku formacyjnym rekolekcje liturgiczno-powołaniowe. W rekolekcjach uczestniczy 10 osób z Zielonej Góry, Szprotawy, Wilkanowa oraz Koźli zaś kadra składa się z trzech osób: kierownika całego zamieszania ks. Tomasza Sałatki, animatorki muzyczno-liturgicznej Emilii Krawcewicz oraz przewodnika po obiekcie kl. Tomasz Dragańczuka. Te rekolekcję są wyjątkowe nie tylko dlatego, że w takim składzie jeszcze nigdy się nie spotkaliśmy, ale także dlatego, że po raz pierwszy w historii naszych rekolekcji uczestniczy w nich niewiasta (Natalia), która podczas części warsztatowej naszych rekolekcji uczy się pisać modlitwę wiernych. Polecamy się waszej modlitwie.