Artykuły

Adwent to okres w ciągu roku liturgicznego, który kojarzy się głównie z oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa. Ma on wiele symboli towarzyszących nam podczas czterech tygodni przygotowań do powtórnego przyjścia Zbawiciela oraz świętowania pamiątki Jego narodzin. Przyjrzyjmy się kilku z nich: